​🅾️ #یمانی_روایات 🅾️ 
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
🔹یمانی شیعه علی است

🔹از یمن میاید

🔹یمانی به امام زمان دعوت میکند

🔹یمانی شش ماه قبل از حضرت میاید.

🔹یکی از علائم ظهور است.

🔹در پنج علامت ظهور کمترین حدیث را دارد

🔹اصلا ممکن است یمانی نیاید(حدیث امام جواد علیه السلام در غیبت نعمانی در مورد علائم حتمی ظهور)

🔹یمانی و پرچم های حق دیگری هم بیاید امام باقر فرمودند علی رغم حق بودن انها من جانم را برای یاری امام زمان نگه میدارم(وانها را یاری نمیکنم)
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅
🅾️ #یمانی_فرقه_همبوش 🅾️
🌹دقت شود👇

برای موارد زیر حتی یک روایت هم نداریم.

بازی با کلمات و توجیه و تدلیس است.
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

✡️ یمانی فرزند امام زمان است

✡️یمانی خودش امام است.

✡️یمانی قائم ال محمداست

✡️بایمانی دین کامل شده نه ولایت علی در روز غدیر

✡️یمانی  رساله عملیه جدید دارد

✡️یمانی دین جدید میاورد.

✡️یمانی معصوم است.

✡️یمانی اطاعتش واجب است.

✡️یمانی حجت خداست.

✡️بچه هاش هم حجت خدایند.

✡️خدا بخاطر یمانی عذاب نمیفرستد

✡️یمانی  جهان را پر از عدل میکند

✡️یمانی ها ۳۰۰ سال حکومت میکنند

✡️امام زمان هفت سال حکومت میکند.

✡️یمانی ظرف ۲۷ حرف علم است.

✡️یمانی مهدی اول هم هست

✡️یمانی وزیر امام زمان است.

✡️یمانی عالم ترین به قران است

✡️یمانی عالم ترین به تورات و انجیل است

✡️سلاح رسول الله

و پرچم او و عهد رسول خدا نزد یمانی است.

✡️یمانی باید روایات را تایید کند،

چون حجت خداست!!(امام عصر چکاره هستند نمیدانم!!!)

✡️راه شناخت او همان راه شناخت امامان است

✡️واجب است یمانی را بشناسی

✡️یمانی از اولاد حسین است

✡️سلاح رسول الله

و پرچم او و عهد رسول خدا نزد یمانی است.

✡️یمانی دشمن علماست

✡️یمانی شمشیر به دوش همراه امام زمان گردن فقها را میزند

✡️اسم یمانی احمد است.

✡️اصلا ۳۱۳ یمانی داریم

✡️یمانی را قبول نداشته باشی نمازت باطل است

✡️روزه و حج و همه اعمالت باطل است

✡️یمانی را قبول نداشته باشی جهنم میروی

✡️از ولایت علی خارج میشوی

✡️پیامبر از تو بیزار میشود.

✡️یمانی از یمن نمیاید

از بصره عراق میاید.

✡️یمانی بیاید دوباره غایب میشود

✡️یمانی یک صوت است.

✡️اتباع یمانی بعد از ظهور او هفت فرقه میشوند.(تا اینجا)

✡️یمانی بجای شش ماه قبل از ظهور ۱۸ سال هم بیاید هیچ کس در دنیا او را نمیشناسد.

✡️صیحه اسمانی قرار است بنام یمانی و بچه هاش زده شود.

✡️یاران یمانی(همبوشی ها) بدون حساب وارد بهشت میشوند.

✡️۳۱۳ نفر روایات یاران یمانی هستند نه حضرت مهدی 

✡️یمانی بیاید کتاب مینویسد.

✡️یمانی در کمرش مهر نبوت است

✡️یمانی بجای موسی با خدا حرف میزند

✡️یمانی همان کسی است که بجای عیسی کشته شده دوباره اومده

✡️یمانی کشتی نوح را نجات داده

✡️یمانی ابراهیم را از اتش نجات داده

✡️یمانی قرنها قبل یونس را از شکم

نهنگ نجات داده

✡️یمانی ……

بازهم دهها مزخرف دیگر

که حتی برای یک مورد انها یک روایت هم نداریم

غیر از تدلیس و لفاظی و بازی با کلمات

مانند وهابیان که حقانیت عمر را و و بهاییان که حقانیت بهاء الله را با تدلیس و لفاظی  بنظر خودشان اثبات میکنند.

✡️یک مقام جا افتاده بود

احمد اسماعیل اعلام کرده

سنگی که در رویای یوحنا یه پای مجسمه خورد و مجسمه شکست

ان سنگ در رویای هم یمانی(خودش) بوده!!!
📕مدارک

🔻بیانیه یمانی کیست (احمد اسماعیل ۲۱ربیع الثانی۱۴۲۶)

🔻کتاب متشابهات

🔻کتاب جواب منیر

🔻دراسة فی شخصیة الیمانی الموعود

🔻بیان الحق والسداد

🔻وصیت مقدس

https://t.me/arshivehsoti/697

   پنجشنبه 25 مرداد 1397نظر دهید »

​❌  منشأ  #فرقه_بهایی 
                و
 #فرقه_همبوشی یکی است ❌
✅ ۱- بهايی میگوید:
سفیر و فرستاده خاص امام زمان أمده است.(علی محمد باب)
⬅️ همبوشی (بهايی جدید)میگوید:
سفیر و فرستاده خاص امام زمان امده است(احمد همبوشی)

 ✅ ۲- بهائی میگوید:
نبوت به پیامبر ختم نمیشودو بهاءالله پیامبر جدید است.
⬅️ همبوشی میگوید:
امامت به دوازده امام و حضرت مهدی ختم نمیشود و احمد همبوش امام سیزدهم است.
✅ ۳- بهايی میگوید :

امر جدید که امام زمان با ان میاید

فرقه بهائت است اگر این نیست پس امر جدید چیست؟
⬅️ همبوشی میگوید :
امر جدید أمدن احمد همبوشی است که قائم ال محمد است اگر اونیست پس امر جدید چیست؟(

جواب این شبهه بارها و مکررا داده شده است.
✅ ۴- بهائی میگوید :
باید دوجمله در اذان استفاده کنید.

وبگویید ؛

باب قبل نبیل حجت خداست
⬅️ همبوشی میگوید:
دوجمله در اذان جا افتاده: بگویید
أشهد أن احمد همبوش و‌اولاد او‌حجج الله

✅ ۵- بهائی میگوید؛
ما برای تحری حقیقت امدیم و‌علمای شیعه شما را گمراه میکنند
⬅️ همبوشی میگوید:
علمای شیعه ضال و مضل هستند وامام زمان شمشیر بدوش واحمد همبوش که همراه اوست گردن شش هزار نفر علما را میزنند،
✅ ۶- بهائی میگوید :
۲۴ خلیفه برروی زمین میایند.
⬅️ همبوشی میگوید :
۲۴ امام داریم که سیزده تا امده است واحمد همبوش امام سیزدهم است.(فرقه رایات انها میگوید چهاردهمین امام هم امده واو عبدالله هاشم است)

✅ ۷- بهائی میگوید:
ما فقط از ثقلین امدن باب و بهاءرا توضیح میدهیم، از ثقل اکبر ، قران 

ایه ۴۰ سوره احزاب
⬅️ همبوشی میگوید:
فقط از ثقلین و ثقل اصغر(روایت نقل سنی ها در کتاب غیبت) امدن احمد همبوش را توجیه میکنیم،
✅ ۸-بهایي میگوید:
زمان قران گذشته است و باب با کتاب بیان امده است
⬅️ همبوشی میگوید:

قران تحریف شده و‌ حتی ایة الکرسی که در قران امده اینطور نیست و قران جدید میاید

حتی قرائت جدید/
احمد همبوش بارها قران را غلط خوانده(به نت مراجعه کنید) و با این حقه میخواهند توجیه کنند.

✅ ۹-بهائی میگوید :
تنها کسی که با امام زمان در دوره غیبت بعد از نواب خاص ارتباط مستقیم داشت حضرت باب بود
⬅️ همبوشی میگوید :

تنها کسی که در دوره غیبت با امام زمان ارتباط مستقیم داشته ونزد امام زمان مستقیما شاگردی کرده و درس خوانده احمد همبوش است

(کتاب جواب منیر و مقدمه کتاب شرایع الاسلام ج۱)

✅ ۱۰- بهائی ها
ارم خود را ستاره ایی قار داده اند شبیه ستاره پرچم اسرائیل  و بعد از مدتی. و به اسرائیل نماز خواندنداما نماز به سبک جدید
⬅️ همبوشی ها:
ارم خود را دقیقا

پرچم اسرايیل قرار داده اند و فعلا رو به کعبه نماز میخواننداما نماز و وضو به سبک جدید!

   پنجشنبه 25 مرداد 1397نظر دهید »

🅾️ اباحه خمس 🅾️

باسلام
ایا خمس واجب نیست؟
آیا خمس در زمان غیبت به شیعیان مباح است و نباید خمس بدهند؟
علت طرح این مطلب از جانب طرفداران احمد چیست؟؟
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

🔹 احمد اسماعیل 

میگوید

دادن خمس واجب است.
🔹و درزمان غیبت  خمس دادن ضرورتی ندارد

🔹دادن خمس به من واجب اما به مراجع  حرام است
🔹خمس را باید مستقیم به معصوم یا نماینده او که من باشم بدهید
🔹من هم در غیبتم
در غیبت امام زمان خمس میاح است

اما من که غیبت کردم خمس مباح نیست باید بمن بدهید 
🔹من که در غیبتم

مستقیم نمیتونید بمن خمس بدید.
🔹پس به نماینده من بدید

ناظم العقیلی

و حسن حمومی
🔹اما در غیبت امام زمان به نماینده او ندهید حرام است.
حل معما؟؟؟
غیر از موارد بالا👇

حالا فرض این مزخرفات قبول شد
حالا شما هفت فرقه هستید

با احمد چند شخصیته
حالا به کدوم احمد خمس بدهیم؟ 
احمد مکتب

احمد رایات سود

احمد احلاس

احمد جیش الغضب

احمد فرقه زلیخا

یا راه را نزدیک گنیم

احمد تلگرام
✅اینها که این فرقه را تاسیس کردنداحمق نیستند‌

انفاقا خیلی باهوش هستند

کسانی که این همه مزخرف را میپذیرند اخرش هم پول های خود را بعنوان
⛔️خمس ⛔️
میفرستند نجف احمق هستند

   سه شنبه 23 مرداد 1397نظر دهید »

​🌹همبوشی ها کافرند
زیرا اعتقاد دارند که احمداسماعیل بصری با  دین و امر جدید آمده است.
✅حضرت رضا علیه السلام میفرمایند:
کسی که گمان کند خدا دینش را تکمیل نکرده است پس به تحقیق کتاب خدا قران را رد کرده
کسی که قران را رد کند

کافر است
📕معانی الاخبار ج۱باب ۳۵،حدیث ۲ص۲۲۷
🌹امام رضا علیه السلام

خداوند تا دین خود را کامل نکرد

پیامبر را از دنیا نبرد…..و پیامبر در غدیر باابلاغ مساله امامت علی علیه السلام مجموعه فرائض تکمیل کرد

📕شیخ صدوق معانی الاخبارج۱ص۲۲۶
———————————

✡️احمد اسماعیل
⬅️دین در روز غدیر کامل نشد

چون اسم من در ان برده نشده

(وصیت مقدس ص۴۶)

تا سال ۴۳۷ هجری قمری که در کتاب شیخ طوسی حدیث ضعیف موسوم به وصیت نقل شد

بازهم  این ی رمز بود کسی نفهمید

تا سال ۱۹۹۹ من ادعا کردم

✅جهنم حق افراد بی عقل است

نه؟؟

   شنبه 20 مرداد 1397نظر دهید »

1 3 4 5 ...6 ...7 8 9 10 11 12 ... 17

مرداد 1397
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
این وبلاگ وبلاگی علمی پژوهشی در جهت دفاع از عقاید شیعه اثنی عشری،پاسخ به شبهات،مهدویت و نقد مدعیان دروغین با استدلالات محکم، و در کنار آن نشر درس هایی آموزنده از معصومین ع و جملات آرامش بخش و ... فعالیت میکند امیدوارم که مرضی رضای خداوند قرار بگیرد
جستجو
 
دانلود نرم افزارهای قبله نما